Pobočka Brno

Naše pobočka v Brně zajišťuje následující celní služby

 • Zastupování v celním řízení
 • Vystavení celních prohlášení do režimů TRANZIT, VÝVOZ, DOVOZ – třetí země
 • Zjednodušené postupy pro jednotlivé režimy – odbavení z Vašeho podniku, firmy či provozovny. Zjednodušené postupy nejsou vázány na pracovní dobu celního úřadu.
 • Centralizované celní řízení po celé České republice – možnost odbavení na jiném celním úřadě, než se nachází zboží
 • Zajištění celního dluhu v jednotlivých režimech
 • Zprostředkování služeb v dopravě s našimi partnery
 • Zprostředkování daňového poradenství
 • Celní poradenství
 • Zajišťování celního dluhu v souvislosti s celním řízením
 • Zajištění osvědčení o původu zboží EUR.1
 • Zajištění osvědčení o statusu zboží ATR
 • Vyplňování karnetů TIR, ATA, nákladních listů CMR a dalších dokladů předkládaných v celním řízení
 • Zajištění celních skladů a dočasných skladů v prostorách našich zákazníků
 • Zpracování, příprava žádostí a podávání žádostí o povolení ekonomických režimů, realizace ekonomických režimů, zajištění právní konzultace a zastoupení ve sporech s celními úřady
 • Poradenská činnost k celním předpisům EU při dovozu a vývozu zboží
 • Vyřízení CERTIFICATE OF ORIGIN na Regionální hospodářské komoře v Brně

Řípská 9
627 05, Brno – Slatina

Provozní doba:

pondělí – čtvrtek : 07:00 – 15:30 hodin
pátek :                      07:00 – 14:00 hodin

Po předchozí domluvě zajistíme i po uvedené provozní době.

Kontakt:

Romana Sládečková
tel.: +420 774 071 312
email: brno@ansekclo.com