Pobočka Brno

Naše pobočka v Brně zajišťuje následující celní služby

 • Zastupování v celním řízení
 • Vystavení celních prohlášení do režimů TRANSIT, VÝVOZ, DOVOZ – třetí země
 • Zjednodušené postupy pro jednotlivé režimy – odbavení z Vašeho podniku, firmy či provozovny. Zjednodušené postupy nejsou vázány na pracovní dobu celního úřadu.
 • Centralizované celní řízení po celé České republice – možnost odbavení na jiném celním úřadě, než se nachází zboží
 • Zajištění celního dluhu v jednotlivých režimech
 • Zprostředkování služeb v dopravě s našimi partnery
 • Zprostředkování daňového poradenství
 • Celní poradenství
 • Zajišťování celního dluhu v souvislosti s celním řízením
 • Zajištění osvědčení o původu zboží EUR.1
 • Zajištění osvědčení o statusu zboží ATR
 • Vyplňování karnetů TIR, ATA, nákladních listů CMR a dalších dokladů předkládaných v celním řízení
 • Zajištění celních skladů a dočasných skladů v prostorách našich zákazníků
 • Zpracování, příprava žádostí a podávání žádostí o povolení ekonomických režimů, realizace ekonomických režimů, zajištění právní konzultace a zastoupení ve sporech s celními úřady
 • Poradenská činnost k celním předpisům EU při dovozu a vývozu zboží

Řípská 9
627 05, Brno – Slatina

Provozní doba: 08:00 – 16:30

Kontakt:

Eva Kociánová
tel.: +420 602 482 026
email: brno@ansekclo.com