Intrastat

INTRASTAT je systém sběru dat pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi EU. Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT mají subjekty, které překročí práh pro vykazování. Práh pro vykazování INTRASTAT je stanoven na 12.000.000 Kč / rok. V případě, že Vaše společnost vyváží, či dováží zboží v rámci Evropské unie a překročí hranici 12.000.000 kč / rok, má zákonnou povinnost předkládat Českému statistickému úřadu data pro INTRASTAT. V případě, že si vyberete společnost ANSEK clo s.r.o., zajistíme Vám:

  • Kompletní zpracování a odeslání statistického hlášení o intrakomunitárním obchodu v rámci EU
  • Registrace na CÚ
  • Zastoupení vůči orgánům státní správy
  • Poradíme Vám zdarma