Pobočka Paskov

Naše pobočka v Paskově zajišťuje následující celní služby

 • Zastupování v celním řízení
 • Vystavení celních prohlášení do režimů TRANZIT, VÝVOZ, DOVOZ – třetí země
 • Zjednodušené postupy pro jednotlivé režimy – odbavení z Vašeho podniku, firmy či provozovny. Zjednodušené postupy nejsou vázány na pracovní dobu celního úřadu.
 • Centralizované celní řízení po celé České republice – možnost odbavení na jiném celním úřadě, než se nachází zboží
 • Zajištění celního dluhu v jednotlivých režimech
 • Zprostředkování služeb v dopravě s našimi partnery
 • Zprostředkování daňového poradenství
 • Celní poradenství
 • Zajišťování celního dluhu v souvislosti s celním řízením
 • Zajištění osvědčení o původu zboží EUR.1
 • Zajištění osvědčení o statusu zboží ATR
 • Vyplňování karnetů TIR, ATA, nákladních listů CMR a dalších dokladů předkládaných v celním řízení
 • Zajištění celních skladů a dočasných skladů v prostorách našich zákazníků
 • Zpracování, příprava žádostí a podávání žádostí o povolení ekonomických režimů, realizace ekonomických režimů, zajištění právní konzultace a zastoupení ve sporech s celními úřady
 • Poradenská činnost k celním předpisům EU při dovozu a vývozu zboží

K Překladišti 865
739 21, Paskov

Provozní doba: 07:00 – 15:30

Kontakt:

Ing. Romana Sládečková
tel.: +420 774 071 312
email: paskov@ansekclo.com

Kancelář
tel.: +420 774 429 302
email: paskov@ansekclo.com