BREXIT

Spojené království formálně opustilo EU dne 31. ledna 2020. Bez ohledu na výsledek jednání o dohodě o volném obchodu se celní režimy stanou povinnými, jakmile skončí přechodné období dne 31. prosince 2020. Může tak vzniknout prostředí, v němž naroste počet stávajících formálních požadavků až na pětinásobek.

Pro zjednodušení celních postupů zavedla vláda Spojeného království „postupný přístup“ pro dovoz do Spojeného království. Dovozci z UK budou mít možnost vstupovat do nekontrolovaného zboží v rámci takzvaného zjednodušeného celního režimu pro přepravu zboží (CFSP), který kompenzuje potřebu úplného hraničního prohlášení do 30. června 2021. Obchodníci budou také moci využít mechanismus odložené DPH, kdy je potřeba pouze zaúčtovat dovozní DPH, ale nemusí ji v době vstupu do Velké Británie zaplatit.

Tato situace vyžaduje řádnou přípravu, aby nedocházelo ke zpoždění pohybu zboží.


Zařídíme pro Vás celní deklaraci pro Spojené království po Brexitu. Budeme od vás potřebovat: